Home » Duo-mix 0-31,5 mm vervangt (hydraulisch) betongranulaat

Duo-mix 0-31,5 mm als vervanger voor (hydraulisch) betongranulaat.

Duomix detail

De wereld om ons heen is hard aan het veranderen, zaken als circulair en duurzaam zijn geen topics meer, maar werkelijkheid. Pelt & Hooykaas blijft innoveren om te komen tot meer circulaire en duurzame producten die invulling geven aan de missie van onze organisatie, namelijk om samen met Groep de Hoop, de druk op het milieu van onze planeet te verminderen en een betere balans te vinden tussen het gebruik van primaire en secundaire grondstoffen.

Medio 2016 namen het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en MVO Nederland het initiatief om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal Verduurzaming Betonketen die begin 2016 is afgerond. De doelstelling van de Green Deal was om met elkaar te komen tot een breed gedragen en onafhankelijke definitie van duurzaam beton. Het Betonakkoord gaat hierop verder en geeft concrete handen en voeten aan deze definitie aan de ketenpartners . In 2018 is het beton akkoord tot stand gekomen, het merendeel van de ondertekenaars en deelnemers zijn daarin overeengekomen dat (hydraulisch) betongranulaat retour moet worden toegepast in nieuw beton.

Dit betekent dat (hydraulisch) betongranulaat niet meer toegepast kan worden voor infrastructurele werken, daar heeft Pelt & Hooykaas een oplossing voor, de Duo-mix 0-31,5 mm. Duo-mix 0-31,5 mm heeft dezelfde korrelverdeling en gelijkwaardige bindende eigenschappen als (hydraulisch) betongranulaat. Duo-mix 0-31,5 mm is opgebouwd uit secundaire grondstoffen en vervult hiermee een belangrijke rol in de verduurzaming alsmede de circulariteit.
Of te wel, laten we onze ambities verder vorm geven ten aanzien van de verduurzaming en gebruik onze Duo-mix 0-31,5 mm in plaats van (hydraulisch) betongranulaat.

Zo helpen we elkaar op weg naar een betere wereld.

Specificatie Duomix

De MKI-waarde van Duomix 0-31,5 mm is vastgesteld op minus € 0,19/ton.

Offerte