Aan het gebruik van LD-staalslakken zijn in principe geen risico’s verbonden mits je de voorschriften en instructies volgt die verbonden zijn aan het product. Voor bepaalde producten gelden bijvoorbeeld verwerkingsvoorschriften. Het niet volgen van deze instructies kan er toe leiden dat het product niet de gewenste eindkwaliteit bereikt.