Circulariteit focust zich meer op de kringloop van grondstoffen. Dit houdt in, dat in een circulaire economie grondstoffen zo veel als mogelijk worden hergebruikt, waardoor de eindige natuurlijke grondstoffen niet worden uitgeput. LD-staalslakken zijn bijzonder circulair en na het einde van de eerste levensfase, na enige bewerking, opnieuw geschikt voor een tweede levensfase.