LD-staalslakken zijn gemiddeld genomen iets zwaarder dan vergelijkbare granulaten. Hou rekening met ca. 1800 kg per m3 losgestort en 2400 kg per m3 in optimaal verdichte toestand.