Home » Funderingen in de GWW

Funderingen in de GWW

Voor alle verhardingsconstructies zijn in beginsel funderingen nodig. Dat wil zeggen, een laag ter ondersteuning van de verhardingslaag of van het wegdek. De keuze voor onze circulaire producten zijn daarin een hoogwaardig alternatief voor primaire, natuurlijke grondstoffen.

 

Functie van fundering

Doordat we in Nederland te maken hebben met een bodem die zich niet altijd direct laat lenen voor bouwactiviteiten is er vrijwel altijd een fundering nodig. Zonder het nemen van dergelijke maatregelen zal het in veel gevallen snel mis gaan. Dat geldt ook voor de wegenbouw. Maar niet elke funderingslaag is hetzelfde. De functie ervan hangt mede af van het gebruik of de toepassing van de weg. Zo kan het gaan om een dragende laag, een last-spreidende laag, een drainerende laag, of om het beperken van permanente vervorming.

 

Soorten fundering

In het algemeen worden er drie soorten wegfunderingen onderscheiden, namelijk de ongebonden funderingen, de zelfbindende funderingen en de gebonden funderingen. Deze soorten onderscheiden zich hoofdzakelijk in krachtoverdracht, maximaal haalbare sterkte en stijfheid, toepassingsmogelijkheden, optioneel hergebruik en fysische eigenschappen zoals uitzet en krimp onder invloed van temperatuursveranderingen en gedrag onder invloed van vocht en vorst.

 

Keuze bepalen

De keuze voor een bepaalde fundering hangt samen met de uiteindelijke functie van de te realiseren wegconstructie. Denk dan aan zaken als de te verwachten levensduur, aanleg- en onderhoudskosten tijdens de levensduur, het type weg, het type ondergrond en de zettingsgevoeligheid. Ook de hoogte en variaties van grondwaterstanden zijn nog van belang. Al deze zaken hebben invloed op de wegconstructie én op de nodige fundering.

Als het gaat om de kwaliteit van het eindresultaat, is ook de keuze van fundering en de toe te passen materialen belangrijk. Bij ongebonden en zelfbindende funderingsmaterialen is het cruciaal welk materiaal wordt toegepast. Dan gaat het immers om sterkte, stijfheid en krachtoverdracht.

 

Samenstellingen

Funderingen bestaan over het algemeen uit steenachtige materialen die in bepaalde fractie zijn gebroken en/of gezeefd. Bijvoorbeeld 0 tot 22 mm of 0 tot 31,5 mm. Een goede verdeling van de fracties is noodzakelijk. Materiaal met een continu verlopende gradering van de fijnste tot de grofste fractie in het product, bezit na verdichten een maximaal aantal contactvlakken tussen de korrels. Dit bevordert de stabiliteit en weerstand tegen afschuiven in een mengsel. Daarnaast zijn ook korrelvorm en korreloppervlak erg belangrijk voor het resultaat. Denk maar aan een laag gladde kiezelsteentjes. Als je probeert daar overheen te lopen, dan is dat erg moeilijk, omdat de kiezels wegglijden. Over een goed ontworpen laag Duomix daarentegen kun je zonder enig ongemak prima wandelen. Dat komt door de vorm en het oppervlak van de korrels.

 

Hoogwaardig en duurzaam

De producten die Pelt & Hooykaas produceert vormen de basis voor een aantal hoogwaardige funderingsproducten waarmee hoogwaardige oplossingen kunnen worden gerealiseerd.

In wegfunderingen kunnen grote hoeveelheden secundaire materialen op een hoogwaardige manier worden hergebruikt. Dit leidt uiteraard tot besparingen op natuurlijke, primaire grondstoffen. Dat is duurzaam en van groot belang. Met het oog op ontwikkelingen in de samenleving en onze duurzaamheidsdoelstellingen, wordt dit laatste argument ook steeds belangrijker bij de overwegingen die opdrachtgevers moeten maken. Ook daarbij zijn de producten van Pelt & Hooykaas een uitstekende keuze. Onze producten zijn immers reeds circulair van aard en een hoogwaardig alternatief voor primaire natuurlijke grondstoffen.

Duurzame keuze

Voor alle verhardingsconstructies zijn in beginsel funderingen nodig. De producten die Pelt & Hooykaas produceert zijn hoogwaardig, maar vooral ook duurzaam. Ze zijn namelijk circulair van aard en daardoor een prima alternatief voor primaire, natuurlijke grondstoffen.

Offerte