De milieukostenindicator (MKI) bevat alle milieueffecten van een product of project samen in één score en wordt uitgedrukt in Euro’s. Maar waarvoor wordt de MKI gebruikt, en hoe wordt het berekend. Belangrijke vragen voor de toepassing van onze producten.

De MKI

De milieukostenindicator, veelal afgekort als de MKI, is een enkelvoudige, totale score die wordt uitgedrukt in euro’s. De MKI voegt namelijk alle relevante milieueffecten samen in één enkele score die de schaduwkosten van een gebouw, een product of een project aangeeft. Eenvoudig gezegd: alles wat bij een product komt kijken ten aanzien van productie, op- en overslag, transport et cetera heeft invloed op het milieu. Al die invloeden tezamen vormen de MKI die wordt weergegeven in één bedrag. Alle schaduwkosten spelen in de Nederlandse bouw overigens een grote rol.

De meeste emissies van een product worden echter niet gemaakt tijdens de productie, maar over en door de hele toeleveringsketen. De milieu-impact kan hiervoor worden gemeten door het uitvoeren van een zogenoemde levenscyclusanalyse (LCA). De Levenscyclusanalyse van een product is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus. Oftewel, de winning van de benodigde grondstoffen, de productie, het transport, het gebruik en de afvalverwerking.

Omdat de milieu-gegevens afkomstig zijn uit veel verschillende bronnen, variëren de milieu-effecten die worden gemeten ook. Ze worden dan ook allemaal gemeten in verschillende impact categorieën. Daardoor echter kunnen deze aantallen moeilijk worden vergeleken. En dat is precies waar de milieukostenindicator in het spel komt. Omdat het als single-score indicator de verschillende milieu-gegevenspunten in één (monetair) nummer vereenvoudigt en verenigt. Als resultaat houden we één indicator over die over meerdere industrieën kan worden vergeleken.

Hoe lager, des te beter

Het ligt voor de hand, dat hoe lager de MKI-waarde van een product, dat des te beter is voor het milieu. Zo heeft ons product Lespoiriet & Ekoliet bijvoorbeeld een vastgestelde en getoetste MKI-waarde van -€ 0,45/ton. Dit betekent aldus dat Lespoiriet een relatief beperkte belasting voor het milieu is. En dat is waarnaar wij streven.

Vaak worden opdrachten voor de levering van producten gegund op basis van een lage MKI-waarde. Daar voldoen wij voortdurend aan, terwijl wij altijd voldoen aan de milieuwet annex milieu-eisen.

Al eerder gaven wij aan dat volledige circulariteit ons streven is, zoals dat ook in onze missie is vastgelegd. Wij staan dan ook helemaal achter het doel om ons land in 2050 volledig CO2 neutraal te laten zijn. Wanneer u zich daar ook in kunt vinden, dan moet u de producten van Pelt & Hooykaas hebben. Dan maken we samen infrastructuur circulair.