Home » Onderhoud aan paden in het Amsterdamse Bos

Onderhoud aan paden in het Amsterdamse Bos

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Dura Vermeer Infra Regio Noord West hard gewerkt aan de realisatie en herstelwerkzaamheden van wandel- en fietspaden in het Amsterdamse Bos. Werkzaamheden die deel uitmaken van het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor de afwerking van al deze paden is gekozen voor onze Duomix 0/8mm in een laagdikte van gemiddeld 12 cm. Hiervoor is gekozen vanwege de natuurlijke uitstraling van het materiaal en omdat het aansluit bij de milieudoelstellingen van de gemeente.

200 km aan paden

Het Amsterdamse bos bestaat uit bijna 1.000 hectare aan bos, speelweiden, vijvers en watergangen en herbergt meer dan 200km aan fiets-, wandel- en ruiterpaden. Dat er voor al die paden gekozen is voor onze Duomix is niet zo verwonderlijk. Niet alleen omdat het een zeer natuurlijke uitstraling heeft, maar zeker ook vanwege de zeer lage milieukostenindicator (MKI).

De MKI

De milieukostenindicator, veelal afgekort als de MKI, is een enkelvoudige, totale score die wordt uitgedrukt in euro’s. De MKI voegt namelijk alle relevante milieueffecten samen in één enkele score die de schaduwkosten van een gebouw, een product of een project aangeeft. Eenvoudig gezegd: alles wat bij een product komt kijken ten aanzien van productie, op- en overslag, transport et cetera, heeft invloed op het milieu. Al die invloeden tezamen vormen de MKI die wordt weergegeven in één bedrag. Alle schaduwkosten spelen in de Nederlandse bouw overigens een grote rol en heeft steeds meer invloed bij de besluitvorming.

Fundering of halfverharding

Duomix kan worden toegepast als funderingsmateriaal of als halfverharding. Duomix bestaat uit een hoekige korrelvorm en korrelopbouw. Na verdichting zorgt Duomix voor een stevige funderingslaag of halfverharding met een groot draagvermogen. Daardoor vangt het aslasten van voertuigen goed op en wordt dat naar de ondergrond verspreid. Hierdoor is Duomix 0/22mm bijvoorbeeld ideaal als funderingslaag voor bijvoorbeeld industrieterreinen en andere plaatsen waar met intensief vrachtverkeer rekening moet worden gehouden. Duomix 0/8mm is weer erg geschikt als funderingslaag onder elementenverharding in woonwijken en dergelijke. Door de hydraulische eigenschappen van Duomix neemt het draagvermogen geleidelijk aan toe. Hierdoor blijft spoorvorming tot een minimum beperkt.

Mooi resultaat

Toegepast als halfverharding worden met Duomix 0/8mm ook mooie resultaten bereikt. Bovendien is Duomix erg makkelijk te verwerken en krijgt onkruid vrijwel geen kans om door de verharding heen te groeien. Duomix halfverharding is daarom  relatief onderhoudsvrij.  Eventuele schade aan de halfverharding is tevens zeer eenvoudig te herstellen. Zo heeft ons product mede geleid tot een mooi resultaat in het Amsterdamse Bos.

Offerte