Pelt & Hooykaas onderzoekt continu hoe en waar de staalslakproducten kunnen worden toegepast, hoe het minder of geheel niet milieubelastend is en hoe het kan bijdragen aan een volledig circulaire economie.

Onze missie

Het is onze missie om samen met de Groep de Hoop te streven naar een circulaire economie om de druk op het milieu en onze planeet te verminderen, waarbij het evenwicht tussen het gebruik van van circulaire grondstoffen en het gebruik van natuurlijke bronnen de continuïteit van de bouwcyclus garandeert.

Dat dit geen holle kreet is blijkt wel uit de onderzoeken die we doen naar de milieuvriendelijke toepassingen van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten.

Onderzoeken

Volledig passend in onze missie doen we veel onderzoek naar de toepassingen van onze producten en dan vooral naar mogelijke circulariteit. Zo wordt voor de Giethalsslak en de Slobslak onderzocht welke alternatieve toepassingen er zouden kunnen zijn; hoe gedraagt het zich en handhaaft het zich, niet alleen ten aanzien van verharding of binding, maar vooral ook ten opzichte van het milieu. Eén van onze andere producten is Lespoiriet. Dit is een in Nederland geproduceerd granulaat en uitermate geschikt in asfaltmengsels. Het heeft als basis een LD-staalslak en is getest door onder andere het laboratorium van AKC en er zijn al een tweetal typetests beschikbaar voor mengsels met Lespoiriet. Ook zijn er als proef twee bedrijventerreinen met Lespoiriet aangelegd. De korrelgradatie 0/4 mm en 4/8 mm zijn geschikt gebleken voor toepassing in deklagen. De korrelgradatie 8/16 mm is erg geschikt voor toepassing in onder- en tussenlagen. Zo zijn deze staalslakken bijvoorbeeld een duurzame circulaire vervanging voor primair zand en grind voor in asfaltmengsels. Ook is na jaren van onderzoek een stroom LD-staalslakken geschikt bevonden voor toepassingen in niet-constructieve betonmengsels, de zogenaamde Ekoliet. Al het materiaal en al onze producten zijn overigens geheel in overeenstemming met paragraaf 4.3.7 van de EN 12620 voor betonmengsels. Dat betekent dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van het milieu.

Win-win

Door staalslakproducten in te zetten, is er sprake van een win-winsituatie. Staal wordt er immers geproduceerd en de staalslak is daarvan nu eenmaal een bijproduct. We kunnen niet meer zonder staal en zo krijgen we dus altijd weer staalslakken. We hebben het dan over enkele tonnen per jaar. De winst die we met staalslakken boeken is dat aannemers in de GWW met staalslakproducten wegen kunnen ophogen, geluidswallen dijken kunnen maken en paden en snelwegen kunnen aanleggen. Een belangrijke bijkomstigheid is, dat we voor dergelijke projecten geen zand of grind uit bijvoorbeeld natuurgebieden hoeven af te graven; de staalslak neemt die functie immers over. En dat is in het kader van circulariteit dus een win-winsituatie.