Over ons2023-01-27T08:14:40+00:00

Wij leveren niet zomaar secundaire bouwgrondstoffen voor infrastructurele projecten. Wij leveren kennis, ervaring en innovativiteit.

Sinds 1891 leveren wij jaarlijks meer dan een miljoen ton aan secundaire bouwgrondstoffen aan onze relaties in en buiten Nederland. Vanuit onze locaties in IJmuiden en Rotterdam leveren wij jaarlijks 1 miljoen ton secundaire producten aan onze klanten, als funderings-, halfverhardings-, toeslag-, bestortings- en stabilisatiemateriaal. Onze klanten vertrouwen op het deskundige advies dat wij geven omtrent de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Natuurlijk leveren wij uw grondstoffen op tijd en met een constante kwaliteit, waar nodig tot op de plek van uw project.

Circulaire bouwgrondstoffen

In een circulaire economie worden grondstoffen zo veel als mogelijk hergebruikt. Dat is belangrijk voor het milieu, omdat de eindige natuurlijke grondstoffen daardoor niet worden uitgeput. Onze producten, de grondstoffen voor infrastructurele projecten, zijn niet in de natuur gewonnen maar ontstaan als rest- of bijproduct uit andere productieprocessen.

Binnen de wereld van grond-, weg- en waterbouw is het een absolute ‘must’ om up-to-date te blijven over al het reilen en zeilen in de bouwwereld. Dat beseffen wij ons maar al te goed. De waardevolle combinatie van onze uitgebreide kennis met de meest recente ‘know how’ zijn absolute troeven. Eigenlijk zijn wij veel meer dan producent en leverancier. Noem is dan ook gerust een specialist in secundaire duurzame bouwgrondstoffen.

Milieunormen

Onze circulaire bouwgrondstoffen voldoen aan de milieunormen die gelden voor steenachtige bouwstoffen (Besluit Bodemkwaliteit). Daardoor kunnen ze altijd op een verantwoorde wijze worden toegepast.

UW PARTNER VOOR CIRCULAIRE BOUWGRONDSTOFFEN

De MKI-waarde van onze bouwgrondstoffen

Wij hechten veel belang aan het milieu. Het milieu, de toekomst van de aarde voor mens en dier, het neemt in onze samenleving een steeds belangrijkere rol in. Zo wordt er de laatste jaren meer en meer gekeken naar duurzaamheid. Daarbij hoort ook de vraag wat de invloed is van bepaalde producten op het milieu. Voor bouwgrondstoffen zoals wij die produceren en leveren is dat niet anders.
De impact van een bouwgrondstof op het milieu wordt uitgedrukt als MKI. Deze afkorting staat voor Milieukostenindicator en vat alle milieuefecten samen in één score. Deze score wordt uitgedrukt in Euro’s per ton.

De zogenoemde Levenscyclusanalyse (LCA), of in het Engels de Life Cycle Assessment, is een uitgebreid rapport over de impact van een bepaald product op het milieu. Een verkorte versie van een LCA-rapport is een Environmental Product Declaration (EPD) en geeft in het kort de basis aan van de LCA van een product. De EPD geeft snel inzicht in de opbouw en de elementen die bijdragen aan de invloed op het milieu. Een EPD dient geverifieerd te worden door een bevoegde instantie en wordt via een vast format opgesteld.

Samengevat: een uitgebreid LCA-rapport wordt verkort weergegeven in een EPD. De uiteindelijke impact van het product op het milieu wordt uitgedrukt in een MKI waarde.

Pelt & Hooykaas hecht veel waarde aan het milieu. Niet voor niets zeggen wij, dat we infrastructurele projecten duurzaam en circulair maken. Daarbij hoort ook het inzicht in de impact van onze producten op het milieu. Voor diverse van onze bouwgrondstoffen hebben wij dan ook een Levencyclusanalyse (LCA) laten maken en zijn de EPD’s beschikbaar. Daaruit blijken de MKI-waardes van onze producten.

De MKI-waarde drukken wij uit in A1 t/m A3 voor het ontginnen, produceren (vaak breken en zeven) en intern transporteren van het product. Het transport drukken wij uit als een MKI-waarde per ton/km zodat wij steeds de totale MKI-waarde tot op de bestemming in Nederland kunnen uitrekenen.

Wilt u meer weten over de MKI waarde van een bepaalde bouwgrondstof, neem dan gerust contact met ons op.

Missie, Visie, Strategie
Circulaire Bouwgrondstoffen
{Projecten}

Bekijk hier onze projecten


Bestorting Oosterscheldekering

Voor het behoud van een veilige Oosterscheldekering worden voortdurend onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals de bestortingswerkzaamheden ter bescherming van de pijlers. In 1986 is de 9 kilometer lange Oosterscheldekering geopend. Deze stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Het is een iconisch bouwwerk van 65 pijlers en waar afsluitbare schuiven van circa 42 meter lengte tussen hangen. Een dergelijk bouwwerk vraagt om frequent onderhoud om de veiligheid te waarborgen voor de lange termijn. Zo ontstaan er in de loop der tijd ontgrondingskuilen rondom de Oosterscheldekering door de stroming. Om de pijlers van de kering te beschermen worden deze kuilen regelmatig gevuld met zware materialen. Voor deze bestortingswerkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis Nederland, werden in mei 2020 waterbouwslakken gebruikt, die vervolgens worden afgedekt met waterbouwsteen.

BGS Base legt stevige basis voor ieder wegdek

De gemeente Alphen aan den Rijn ondertekende op 30 oktober 2018 het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Het doel; het verduurzamen van de betonketen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de Middelweg in Hazerswoude-Dorp brengt aannemer Versluys de samenwerking in de praktijk. Met het gebruik van het nieuwe BGSBase krijgt het wegdek een duurzaam fundament.

Ga naar de bovenkant