Het DNA van Pelt & Hooykaas2023-01-26T20:05:06+00:00

Als onderneming die midden in de samenleving staat en die met haar producten vaak de basis vormt van uiteenlopende bouwactiviteiten hechten wij veel waarde aan onze footprint en impact op die samenleving. Ook wij zijn immers deelnemers in de maatschappij en wij handelen in het besef dat de toekomst gisteren al is begonnen. Door een helder beeld te hebben van die toekomst, door te weten waar wij heen willen en wat wij willen bereiken, kunnen wij een koers uitzetten om dat te realiseren.

Visie

Pelt & Hooykaas en haar partner De Hoop Bouwgrondstoffen streven naar duurzame economische groei. Die ambitie combineert daarmee twee belangen die in het algemeen vooral als tegenpolen worden beschouwd: het behoud en werken aan de verbetering van het milieu maar ook het nastreven van commerciële groei.
Als onderneming beseffen wij steeds beter dat beide ambities eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn immers hoe kun je investeren in groene economie wanneer daarvoor de middelen ontbreken? Het nastreven van commercieel resultaat is dan ook van levensbelang voor succesvolle duurzame ontwikkeling die tastbare milieudoelen nastreeft.

Missie

Pelt & Hooykaas is een organisatie die met kennis, innovatie en de inzet van circulaire grondstoffen waarborgt dat de duurzame doelstellingen van onze visie werkelijk een bijdrage leveren aan een circulaire economie en een oprechte invulling te geven aan onze intenties om de druk op het milieu van onze planeet te verminderen, waarbij onze zero waste balans het evenwicht tussen gebruik van circulaire grondstoffen en het gebruik van natuurlijke bronnen de continuïteit van de bouwcyclus garandeert.

Kernwaarden

Vanuit onze visie worden wij gedreven een goede en betrouwbare leverancier te zijn die een kwaliteitsproduct levert waarmee onze opdrachtgevers toonaangevende werken en producten kunnen realiseren. Continuïteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, innovatie, duurzaamheid, integriteit, milieu en veiligheid zijn daarbij de kernwaarden van ons bedrijf en de lat waarlangs wij onszelf meten.

Strategie

Om onze doelstellingen te bereiken streven wij actief naar:

  • Het reduceren van emissies
  • Het verstandig gebruiken van grondstoffen
  • De inzet van modern en efficiënt equipment
  • Het gebruik van schone brandstoffen en groene energie
  • Continue verbetering van processen

Door het ontwikkelen van hoogwaardige duurzame circulaire grondstoffen die onze klanten in staat stellen om invulling te geven aan de eisen ten aanzien van kwaliteit en circulariteit van hun opdrachtgevers helpen wij onze visie van een duurzame economie te realiseren. En door het realiseren van succes bij onze inspanningen helpen wij onszelf om het voortbestaan van onze visie en inspanningen te waarborgen. Dit alles doen wij vanzelfsprekend samen met onze partners van De Hoop Groep. Lees meer op https://www.dehoop.nl/.

{Projecten}

Bekijk hier onze projecten


Bestorting Oosterscheldekering

Voor het behoud van een veilige Oosterscheldekering worden voortdurend onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals de bestortingswerkzaamheden ter bescherming van de pijlers. In 1986 is de 9 kilometer lange Oosterscheldekering geopend. Deze stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Het is een iconisch bouwwerk van 65 pijlers en waar afsluitbare schuiven van circa 42 meter lengte tussen hangen. Een dergelijk bouwwerk vraagt om frequent onderhoud om de veiligheid te waarborgen voor de lange termijn. Zo ontstaan er in de loop der tijd ontgrondingskuilen rondom de Oosterscheldekering door de stroming. Om de pijlers van de kering te beschermen worden deze kuilen regelmatig gevuld met zware materialen. Voor deze bestortingswerkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis Nederland, werden in mei 2020 waterbouwslakken gebruikt, die vervolgens worden afgedekt met waterbouwsteen.

BGS Base legt stevige basis voor ieder wegdek

De gemeente Alphen aan den Rijn ondertekende op 30 oktober 2018 het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Het doel; het verduurzamen van de betonketen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de Middelweg in Hazerswoude-Dorp brengt aannemer Versluys de samenwerking in de praktijk. Met het gebruik van het nieuwe BGSBase krijgt het wegdek een duurzaam fundament.

Ga naar de bovenkant