Home » Pelt & Hooykaas innoveert mee

Pelt & Hooykaas innoveert mee | Staalslakken als warmtebron

Om de productie en de toepassing van bouwgrondstoffen te verduurzamen heeft Pelt & Hooykaas een betonsoort ontwikkeld die volledig bestaat uit staalslakken van Tata Steel. Naast de toepassing hiervan in bouwprojecten blijkt het uitstekend geschikt om hoge temperaturen langdurig vast te houden. En dat biedt kansen.

Energietransitie

Dat we met elkaar anders moeten omgaan met de natuur, de aarde, het milieu, is inmiddels wel bekend. Een onderdeel daarvan is natuurlijk een drastische vermindering van de CO2-uitstoot. Daarvoor heeft Pelt & Hooykaas samen met de Hoop Terneuzen een betonsoort ontwikkeld, die volledig bestaat uit staalslakken. Daar zijn dus noch cement noch de primaire grondstoffen voor nodig. En dat is echt duurzaam.

Een ander aspect waarmee we te maken hebben is de energietransitie; de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders is, en waar fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn.

CESAR in het Ecodorp

In 2019 is gestart met de bouw van 36 woningen in het zogenoemde Ecodorp in het Brabantse Boekel. Belangrijk doel van dit project was om woningen te realiseren die zo duurzaam en milieuvriendelijk als mogelijk zouden zijn. Dat gold voor de te gebruiken materialen, en voor de wijze waarop er gebouwd werd. Natuurlijk passen daarin ook zeer duurzame vormen om energie en warmte te verkrijgen. Hernieuwbare energiebronnen zijn immers essentieel als we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen willen verminderen.

Voor wat de warmtevoorziening betreft is door Nice Developments het Centralized Energy Storage And Recovery system ontwikkeld, inmiddels bekend als de CESAR warmte-accu. Deze zogenoemde accu is bedoeld om de mismatch tussen aanbod en vraag naar duurzame energie te verkleinen. Opslag van duurzame energie wordt namelijk nog steeds gezien als een cruciaal belang in de energietransitie.

Het concept

Het doel was om duurzame energie voor langere tijd op te slaan en pas te benutten wanneer die nodig is. Zo zou de duurzame energie die in het voorjaar en in de zomer door zonne- en windenergie wordt opgewekt moeten worden opgeslagen om vervolgens te gebruiken in het najaar en in de winter. Het systeem van de CESAR warmte-accu zorgt daar voor; de opgewekte energie wordt opgeslagen en omgezet in warmte. Pas in de winter wordt dat aan de woning(en) weer teruggeven om te verwarmen. Maar om een hoge temperatuur lang genoeg te kunnen opslaan, is er materiaal nodig die daartoe in staat is.

Staalslakken en beton

Het was al snel duidelijk, dat staalslakken goed in staat zijn om warmte vast te houden en het zeker een stuk beter doen dan basalt of het reguliere beton. De wens was tevens om een zo zwaar mogelijke soort te gebruiken, zodat het een temperatuur van 500o Celsius langdurig kan vasthouden. Door Pelt & Hooykaas is een betonsoort ontwikkeld die volledig bestaat uit staalslakken. Dat betekent een zeer zware en sterke betonsoort. Deze staalslakbeton, genaamd Ekoliet beton Type A, bleek na uitvoerige tests uitstekend in staat om in de warmte-accu de gewenste temperatuur langdurig vast te houden.

Duurzame warmte

Door de toepassing van het Ekoliet beton Type A werd het mogelijk om een relatief kleine warmte-accu te bouwen, die toch langdurig een zeer hoge temperatuur -tot wel 500o Celsius- kan vasthouden. Zo is er op meerdere fronten een grote duurzame slag geslagen. De energie uit de zomer wordt immers opgeslagen en omgezet in warmte in een warmte-accu. De warmte-accu bestaat voor het belangrijkste deel uit Ekoliet beton Type A. Dat is een duurzame betonsoort, omdat er geen cement bij komt kijken en het sowieso een bijproduct is. En mocht dat nodig zijn, dan is Ekoliet beton Type A altijd recyclebaar. Een win-win-win situatie dus.

Duurzame warmte

Door de toepassing van het Ekoliet beton Type A werd het mogelijk om een relatief kleine warmte-accu te bouwen, die toch langdurig een zeer hoge temperatuur -tot wel 500o Celsius- kan vasthouden. Zo is er op meerdere fronten een grote duurzame slag geslagen. De energie uit de zomer wordt immers opgeslagen en omgezet in warmte in een warmte-accu. De warmte-accu bestaat voor het belangrijkste deel uit Ekoliet beton Type A. Dat is een duurzame betonsoort, omdat er geen cement bij komt kijken en het sowieso een bijproduct is. En mocht dat nodig zijn, dan is Ekoliet beton Type A altijd recyclebaar. Een win-win-win situatie dus.

 

Offerte