BGS Fill is zeer geschikt voor ophogingen en aanvullingen in de grond-, weg- en waterbouw, zoals wegen en geluidswallen.
  • Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit
  • Circulair
  • Lage MKI van -€ 3,30/ton