• BGS Fill is zeer geschikt voor ophogingen en aanvullingen in de grond-, weg- en waterbouw, zoals wegen en geluidswallen.
  • Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit
  • Circulair
  • Lage MKI van -€ 3,30/ton
 • Voor het creëren van een zeer stabiele funderingslaag wordt BGS-Base toegepast. Met eigenschappen als een hoge verbrijzelingsweerstand, een hoekige korrelvorm en specifieke korrelopbouw draagt dit materiaal, na verdichting, bij aan een stabiele fundering.
  • Minder spoorvorming
  • Zeer hoge verbrijzelingsweerstand
  • Groot draagvermogen

Ga naar de bovenkant