Home » Producten » BGS Fill

BGS Fill is zeer geschikt voor ophogingen en aanvullingen in de grond-, weg- en waterbouw, zoals wegen en geluidswallen.

  • Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit
  • Circulair
  • Lage MKI van -€ 3,30/ton

Voor aanvullingen en ophogingen

BGS Fill is geschikt voor functionele, niet-constructieve toepassingen en niet-functionele, niet constructieve toepassingen waarvoor ontheffing is verleend, Bijvoorbeeld aanvullingen en ophogingen in de grond-, weg- en waterbouw, zoals wegen en geluidswallen.

BGS Fill is niet geschikt voor functionele, constructieve toepassingen, zoals vloeren onder bouwwerken en wegfunderingen, in verband met een te hoog risico op volume-expansie.

  • BGS Fill kent een zeer gunstige (negatieve) MKI waarde van -€3,30/ton.

 

BGS Fill wordt eveneens geleverd met een plus pakket, dit houdt in dat alle omschreven maatregelen verwoord in de notitie N20.02 Gebruik van BGS Fill in grootschalige werken alsmede het Programma van eisen BGS Fill Grootschalige werken door een onafhankelijke deskundige worden verzorgd. Hierdoor wordt u als toepasser/opdrachtgever ontzorgt.

Levering

BGS Fill wordt geleverd vanuit ons productiebedrijf te IJmuiden.

 

Ook interessant:

BGS Straatlaag | BGS Pad | BGS Base® | BGS Additief

Afmetingen

0/11, 0/16, 0/90

MKI waarde(s)

BGS Fill

MKI waarde: - €3,30/ton

Wilt u een offerte ontvangen?

Offerte

Downloads

BGZ Fill 0/11
BGS Fill 0/16
BGS Fill 0/90

Ga naar de bovenkant