Home » Duomix®

Slide Duomix onbewerkt

Duomix is een ideaal, licht gebonden funderingsmateriaal bestaande uit een mengsel van gebroken LD-staalslak en gegranuleerde hoogovenslak.

Dankzij de hoekige korrelvorm en de korrelopbouw ontstaat, na verdichting, een funderingslaag met een hoog draagvermogen. Bovendien worden aslasten goed opgevangen en naar de ondergrond verspreid. Duomix is te gebruiken als funderingslaag onder straatlagen.

  • Hoog draagvermogen na verdichting
  • Onderhoudsarm
  • Voldoet aan Bbk
  • KOMO gecertificeerd

NIEUWBOUWWIJKEN

Nieuwbouwwijken met nieuwe bestrating zijn met name in de aanlegfase gevoelig voor spoorvorming. Ook daarna blijft er sprake van een zware belasting, door bijvoorbeeld verhuiswagens en vuilnisauto’s. Op de funderingslaag van Duomix komt bij elementen een laag zand van circa 3 cm.

INDUSTRIETERREINEN Op terreinen met intensief vrachtverkeer, zoals bijvoorbeeld industrieterreinen, terminals en dergelijke, is Duomix 0/22 op een goed verdicht zandbed een goede constructie voor een funderingslaag met een hoog draagvermogen. Door de hydraulische eigenschappen van Duomix zal dit draagvermogen geleidelijk in de tijd toenemen. Een funderingslaag van 20 à 25 cm Duomix 0/22 op een zandbed geeft een dusdanig draagvermogen dat spoorvorming tot een minimum beperkt blijft.

DUOMIX ONDER GASBETONBLOKKEN Door de fijne gradering en bindende werking is Duomix 0/8 mm of 0/22 mm zeer geschikt om te gebruiken als fundering onder graskeien in bermen. Door de hydraulische eigenschappen verhardt het mengsel na verloop van tijd en zal het draagvermogen van de funderingslaag (geleidelijk) toenemen.

DUOMIX ALS STELSPECIE Bij het gebruik van Duomix als straatlaag is voor het stellen van trottoirbanden het gebruik van stelspecie overbodig geworden. De trottoirbanden kunnen rechtstreeks op Duomix gesteld worden. Om het wegdrukken van de trottoirbanden te voorkomen kan ook achter de banden Duomix woren gebruikt. Voor de verwerking van Duomix als stelspecie achter de banden dient extra water te worden toegevoegd.

DUOMIX ALS BERMVERHARDING Duomix wordt al vele jaren gebruikt in bermen als bermverharding. Door landbouw- en vrachtverkeer worden de bermverhardingen vaak extra zwaar belast.

Afmetingen

0/8, 0/22, 0/45

Wilt u een offerte ontvangen?

Offerte

Downloads

Duomix® 0/8
Duomix® 0/22
Duomix® 0/45

Ga naar de bovenkant