Home » Statement naar aanleiding van het RIVM rapport.

Staalslak

Staalslak wordt op een veilige manier toegepast en levert geen gevaar op voor mens of milieu. De problemen die in het RIVM-rapport worden vermeld, betreffen toepassingen van één enkele productsoort (BGS-Fill 0/90Z) waarbij de verwerkingsvoorschriften niet zijn gevolgd.

In het RIVM-rapport wordt gesproken over de risico’s die ontstaan bij het toepassen van staalslak in grote hoeveelheden en in dikkere lagen. Zoals voor nagenoeg alle bouwmaterialen geldt, is het van belang dat staalslak op de juiste wijze wordt toegepast. Als de verwerkingsvoorschriften worden gevolgd geldt er geen risico. Als contra-expertise heeft Tauw een second opinion opgesteld naar aanleiding van het RIVM rapport, waarvan de samenvatting is te downloaden via onderstaande link. Het gehele rapport is op verzoek verkrijgbaar.

Wat doet Pelt & Hooykaas?

Pelt & Hooykaas levert jaarlijks meer dan honderdduizenden tonnen secundaire circulaire bouwgrondstoffen in binnen- en buitenland. Door de decennia heen doen we dit met de grootste zorg voor onze omgeving en het milieu.

Pelt & Hooykaas heeft diverse maatregelen genomen om een juiste toepassing te waarborgen.

  • Ten aanzien van de grootschalige toepassingen zijn stringente eisen geformuleerd zoals een programma van eisen en een notitie grootschalige toepassing van BGS-Fill in GWW-werken.
  • Alle producten worden geproduceerd vanuit een vooraf specifiek geselecteerde staalslaksoort, die geen risico’s geeft bij beoogde toepassingen.
  • Alle producten worden geleverd met een NL-BSB-certificaat, wat betekent dat de producten voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoogwaardige toepassingen

Staalslak heeft unieke eigenschappen die uitermate geschikt kunnen zijn in bouwproducten. Pelt & Hooykaas is een innovatief bedrijf dat constant op zoek is naar nieuwe toepassingen voor bouwgrondstoffen, waarbij de unieke eigenschappen van het product optimaal worden benut. Uiterlijk 2025 verwacht Pelt & Hooykaas voor elk type grondstof een hoogwaardige toepassing te hebben. We brengen onze expertise naar de infrastructurele tekentafel om daar samen met alle partijen na te denken over de beste grondstoffen voor hun project in de grond-, weg-, en waterbouw. Veiligheid is en blijft altijd een centraal onderdeel van het gesprek.

Circulariteit

Alle toepassingen zijn volledig hernieuwbaar en een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld zand, grind en cement. Staalslak is per definitie een circulair product. Circulariteit is er op gericht dat zoveel mogelijk materialen een tweede leven krijgen. Door staalslak in te zetten als gecertificeerd bouwproduct is er sprake van een win-winsituatie; de staalslak wordt op een circulaire manier toegepast en er hoeft geen zand of grind (uit bijvoorbeeld natuurgebieden) te worden afgegraven. Uiteraard moet de toepassing altijd op veilige en verantwoorde wijze gebeuren.

Bekijk staalslak document (N001-1273876JJS-V01)

Geen gevaar op voor mens of milieu

Staalslak wordt op een veilige manier toegepast en levert geen gevaar op voor mens of milieu. De problemen die in het RIVM-rapport worden vermeld, betreffen toepassingen van één enkele productsoort (BGS-Fill 0/90Z) waarbij de verwerkingsvoorschriften niet zijn gevolgd.

Offerte