Bij Pelt & Hooykaas wordt voortdurend aan de nodige innovaties gewerkt. Bijvoorbeeld het gebruik van CO2 als bindmiddel in combinatie met staalslak, voor de productie van cementvrije betonproducten.

Beton is immers een van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste bouwmateriaal dat we kennen. Het bestaat in basis uit een mengsel van de primaire bouwstoffen zand en grind. Voor de betonproductie zijn echter grote hoeveelheden cement nodig. De wereldwijde toepassing van beton leidt jaarlijks tot een enorme CO2-uitstoot, doordat 80% van deze emissie gerelateerd is aan de productie van het benodigde cement. Wereldwijd wordt de cementindustrie dan ook verantwoordelijk gehouden voor ruim 5% van de door de mens veroorzaakte CO2-emissie.

Product(en)

Als vervanging van primair zand en grind, voor de toepassing in infrastructurele betonmengsels hebben wij nu een toepasbare oplossing: Ekoliet®

Met Ekoliet® hebben we een uitstekend product dat in overeenstemming is met paragraaf 4.3.7. van EN 12620. Het product is constant, van hoge kwaliteit en heeft een zeer gunstige MKI waarde.

Voordelen van de toepassing van Ekoliet®:

  • Duurzame vervanging van primaire grondstoffen
  • Lage MKI van €0,29 per ton
  • Er zijn geen speciale aanpassingen nodig qua transport, opslag of verwerking
  • Het materiaal is constant van kwaliteit en ruimschoots voorradig in IJmuiden
  • Het materiaal is gunstig geprijsd

Gebleken is, dat de toepassing van staalslak bij de productie van beton twee voordelen heeft. Ten eerste wordt CO2 duurzaam vastgelegd en verminderd. Ten tweede voorkomt het de uitstoot van CO2 omdat het in de productie van beton het cement vervangt. Hiermee wordt een grote positieve bijdrage geleverd aan de nodige reductie van CO2-uitstoot. Redenen voor diverse onderzoekers, waaronder de technici (wetenschappers) van Pelt & Hooykaas om hier verder onderzoek naar te doen.

Zo werken wij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Wilt u meer weten over onze producten voor beton? Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Overige toepassingsgebieden

Wegenbouw

Waterbouw

Beton

Asfalt