Bekijk hier ons laatste nieuws


Innovatie: warmte-accu

Innovatie: warmte-accu

Blogs Circulaire Producten Nieuws
De nieuwe betonsoort, die volledig uit staalslak bestaat, lijkt volledig te voldoen aan de eisen om toegepast te worden in de warmte-accu. Dat is dan een grote stap in een duurzamere wereld.
Read More
Duo-mix 0-31,5 mm vervangt (hydraulisch) betongranulaat

Duo-mix 0-31,5 mm vervangt (hydraulisch) betongranulaat

Circulaire Producten Nieuws
Duo-mix 0-31,5 mm heeft dezelfde korrelverdeling en gelijkwaardige bindende eigenschappen als (hydraulisch) betongranulaat.
Read More
Pelt & Hooykaas innoveert mee

Pelt & Hooykaas innoveert mee

Blogs Nieuws
Het door Pelt & Hooykaas ontwikkelde Ekoliet beton Type A blijkt zeer goed warmte langdurig te kunnen vasthouden. Daardoor kan het heel goed worden toegepast in de CESAR warmte-accu, wat een grote stap kan worden in de energietransitie.
Read More
Statement naar aanleiding van het RIVM rapport.

Statement naar aanleiding van het RIVM rapport.

Nieuws
Staalslak wordt op een veilige manier toegepast en levert geen gevaar op voor mens of milieu. De problemen die in het RIVM-rapport worden vermeld, betreffen toepassingen van één enkele productsoort (BGS-Fill 0/90Z) waarbij de verwerkingsvoorschriften niet zijn gevolgd.
Read More
Nieuwe elektrische breek-zeefinstallatie bij Pelt & Hooykaas

Nieuwe elektrische breek-zeefinstallatie bij Pelt & Hooykaas

Nieuws
De nieuwe elektrische breek- zeefinstallatie bij Pelt & Hooykaas zorgt voor nog meer efficiëntie in ons productieproces
Read More
Pelt & Hooykaas innoveert

Pelt & Hooykaas innoveert

Blogs Circulaire Producten Nieuws
De productie van het bekende, oude beton is enorm milieubelastend. Door Pelt & Hooykaas is samen met De Hoop Bouwgrondstoffen een betonsoort ontwikkeld die volledig bestaat uit Ekoliet®; de Ekoliet® Beton. De toepassingsmogelijkheden zijn er deels al, maar worden verder onderzocht, zoals het vasthouden van warmte en als onderwaterbeton.
Read More
Funderingen in de GWW

Funderingen in de GWW

Nieuws
De keuze voor een bepaalde fundering hangt samen met de uiteindelijke functie van de te realiseren wegconstructie. De keuze voor onze circulaire producten zijn daarin een hoogwaardig alternatief voor primaire, natuurlijke grondstoffen.
Read More
Pelt & Hooykaas breidt leverprogramma uit

Pelt & Hooykaas breidt leverprogramma uit

Nieuws
Haringman Goes levert nu ook de Ekolietgrasbetontegels. Een product wat zeer geschikt is voor verharding, zelfs bij zware belasting. Daarnaast zorgt het voor een natuurlijke uitstraling. De grasbetontegels van Pelt & Hooykaas bestaan voor 70% uit circulaire grondstoffen welke geleverd worden door Pelt & Hooykaas.
Read More
Onderhoud aan paden in het Amsterdamse Bos

Onderhoud aan paden in het Amsterdamse Bos

Nieuws
In het Amsterdamse Bos wordt gewerkt aan het herstellen van een kleine 200km aan fiets-, wandel- en ruiterpaden. Daarvoor is de Duomix 0/8mm in een laagdikte van gemiddeld 12 cm. De keuze voor ons product komt vooral door de natuurlijke uitstraling en de zeer lage MKI-waarde.
Read More
Pelt & Hooykaas stapt over op HVO100

Pelt & Hooykaas stapt over op HVO100

Nieuws
Met deze overstap, die wij in oktober dit jaar afronden, leggen wij bij Pelt & Hooykaas de lat wederom een trede hoger in onze duurzaamheidsdoelstellingen.
Read More
Milieukostenindicator

Milieukostenindicator

Blogs
De MKI-waarde van een product geeft aan in Euro’s wat de kosten ervan zijn voor het milieu. Hoe lager die waarde, des te minder belasting voor het milieu. Onze producten hebben een zeer lage MKI-waarde. Daarmee maken we duurzaamheid concreet.
Read More
Onderzoek en Innovatie

Onderzoek en Innovatie

Blogs
Als Pelt & Hooykaas streven wij circulariteit na. In al onze producten en in alle mogelijke toepassingen. Dat is niet alleen een missie op papier. We doen het in veel onderzoeken en mogelijke toepassingen. En we slagen daar steeds meer en beter in.
Read More
Staalslakken als onontkoombaar bijproduct

Staalslakken als onontkoombaar bijproduct

Blogs
Staalslakken zijn een onontkoombaar bijproduct bij de productie van staal. Het wordt veel gebruikt in de GWW omdat het bindt en sterk is. Staalslak is dan ook absoluut niet slecht voor het milieu. Bepalend is het moment en de plek waar je de PH-waarde van de grond meet.
Read More
Het belang van staalproducten

Het belang van staalproducten

Blogs
In enorm veel producten is staal verwerkt. We kunnen niet zonder die producten, en zo kunnen we dus ook niet zonder staal. De koeklaag die bij de productie van staal ontstaat -de staalslak- is daarmee een onontkoombaar bijproduct. Dat zullen we met z’n allen moeten accepteren willen we gebruik kunnen blijven maken van producten van of met staal.
Read More
Introductie van Ekoliet

Introductie van Ekoliet

Nieuws
Recent hebben wij een nieuw product geïntroduceerd, genaamd Ekoliet®. Als bijproduct bij de productie van staal, komen jaarlijks vele honderdduizenden tonnen LD-staalslakken vrij. Uit jarenlang onderzoek van dit bijproduct is een stroom LD-staalslakken geschikt bevonden voor toepassingen in niet-constructieve betonmengsels. Er zijn verschillende kwaliteiten slakken met uiteenlopende eigenschappen, maar het materiaal is in overeenstemming met paragraaf 4.3.7 van EN 12620.
Read More
Bestorting Oosterscheldekering

Bestorting Oosterscheldekering

Projecten
Voor het behoud van een veilige Oosterscheldekering worden voortdurend onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zoals de bestortingswerkzaamheden ter bescherming van de pijlers. In 1986 is de 9 kilometer lange Oosterscheldekering geopend. Deze stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Het is een iconisch bouwwerk van 65 pijlers en waar afsluitbare schuiven van circa 42 meter lengte tussen hangen. Een dergelijk bouwwerk vraagt om frequent onderhoud om de veiligheid te waarborgen voor de lange termijn. Zo ontstaan er in de loop der tijd ontgrondingskuilen rondom de Oosterscheldekering door de stroming. Om de pijlers van de kering te beschermen worden deze kuilen regelmatig gevuld met zware materialen. Voor deze bestortingswerkzaamheden, uitgevoerd door Boskalis Nederland, werden in mei 2020 waterbouwslakken gebruikt, die vervolgens worden afgedekt met waterbouwsteen.
Read More
Duurzaam en circulair asfalt heeft de toekomst

Duurzaam en circulair asfalt heeft de toekomst

Projecten
In de wegenbouw neemt de vraag naar duurzame producten snel toe. In antwoord hierop ontwikkelde ons zusterbedrijf Pelt & Hooykaas een nieuw duurzaam en circulair asfalt.
Read More
BGS Base legt stevige basis voor ieder wegdek

BGS Base legt stevige basis voor ieder wegdek

Projecten
De gemeente Alphen aan den Rijn ondertekende op 30 oktober 2018 het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Het doel; het verduurzamen van de betonketen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op de Middelweg in Hazerswoude-Dorp brengt aannemer Versluys de samenwerking in de praktijk. Met het gebruik van het nieuwe BGSBase krijgt het wegdek een duurzaam fundament.
Read More
Begraafplaats Sint Pancratius in Castricum

Begraafplaats Sint Pancratius in Castricum

Projecten
De R.K. Parochie De Goede Herder beschikt over een prachtige begraafplaats en een fraai aangelegde urnenhof. Onlangs is de begraafplaats van de Sint Pancratiuskerk volledig gerenoveerd en zijn alle paden vernieuwd. De paden bestonden uit gewassen grindtegels, grote en kleine betontegels en grindpaden op een puinfundering
Read More

Meer informatie nodig? Bekijk onze downloads

Algemene Leveringsvoorwaarden