Veel gestelde vragen2023-04-05T11:55:07+00:00

De secundaire, circulaire bouwgrondstoffen die wij als producent en leverancier bieden, dienen als basis voor de realisatie van talrijke projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Regelmatig krijgen wij vragen waarvan de antwoorden relevant kunnen zijn. Daarom hebben wij deze verzameld op deze pagina.

Vragen over producten

Wat zijn de levertijden van de producten?2022-10-23T07:48:36+00:00

Gemiddeld genomen dient u er rekening mee te houden dat levering na ca. 3 werkdagen na opdracht plaatsvindt, of zoveel later naar gelang uw behoeften en planning. Uiteraard zullen wij altijd ons best doen om tegemoet te komen aan de door u gewenste levertijd.

Leveren jullie de producten ook in big bags?2022-10-23T07:47:56+00:00

Wij kunnen onze producten ook in big bags leveren.

Zijn staalslakken duur?2022-10-23T07:46:38+00:00

LD-staalslak producten worden door ons zeer concurrerend aangeboden. Zeker in vergelijking met de natuurproducten. Minstens zo belangrijk zijn de lage MKI waarden van onze producten, de zogenoemde Milieukostenindicator (MKI). De impact van een bouwgrondstof op het milieu wordt uitgedrukt als MKI. De Milieukostenindicator vat alle milieueffecten samen in één score. Deze score wordt uitgedrukt in Euro’s per ton en omvat kosten voor productie, intern transport, etc.

Zijn staalslakken zwaar?2022-10-23T07:41:14+00:00

LD-staalslakken zijn gemiddeld genomen iets zwaarder dan vergelijkbare granulaten. Hou rekening met ca. 1800 kg per m3 losgestort en 2400 kg per m3 in optimaal verdichte toestand.

Zijn staalslakproducten moeilijk te verwerken?2022-10-23T07:41:04+00:00

LD-staalslakproducten zijn niet moeilijk te verwerken. Bij het kiezen van een LD-staalslakproduct dient men in eerste instantie rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de producten. Dat bepaalt of het gebruik van LD-staalslakken aan te bevelen is. Bij de verwerking dient men rekening te houden met een goede verdichting en -bij gebonden toepassingen- dat er voldoende vocht aan het mengsel wordt toegevoegd, zowel bij aanvang vóór als tijdens de verwerking.

Zijn staalslakken beter dan …2022-10-23T07:40:41+00:00

LD-staalslakken zijn een product dat bij uitstek geschikt is voor tal van toepassingen, met name in de infrastructurele sector. Maar zoals bij ieder product is niet iedere eigenschap bij elke toepassing altijd een voordeel. Het materiaal is gemiddeld genomen iets zwaarder dan vergelijkbare granulaten, is erg hard, en heeft een zeer ruwe en hoekige vorm. Het neemt zeer goed warmte op die het ook nog eens lang vasthoudt. Voor de ene situatie of toepassing zijn dat voordelen, terwijl dat voor andere weer een nadeel kan zijn. Wij helpen onze klanten graag met een passend advies.

Waar kun je staalslakken voor gebruiken?2022-10-23T07:39:58+00:00

LD-staalslakken worden in hoofdzaak gebruikt voor grond, weg en waterbouw. Daarbij is te denken aan grootschalige infrastructurele projecten van zandvervanging, zoals geluidswallen tot aan hoogwaardige funderingen in de wegenbouw en halfverhardingen van wandel- en fietspaden. Maar daar stopt het niet. Door de unieke combinatie van eigenschappen is er een groot scala aan toepassingsmogelijkheden. Wij zijn daar volop mee aan het innoveren, zoals met onze Ekoliet als toeslagmateriaal in beton.

Zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van staalslakken?2022-10-23T07:39:48+00:00

Aan het gebruik van LD-staalslakken zijn in principe geen risico’s verbonden mits je de voorschriften en instructies volgt die verbonden zijn aan het product. Voor bepaalde producten gelden bijvoorbeeld verwerkingsvoorschriften. Het niet volgen van deze instructies kan er toe leiden dat het product niet de gewenste eindkwaliteit bereikt.

Zijn staalslakken circulair?2022-10-23T07:39:36+00:00

Circulariteit focust zich meer op de kringloop van grondstoffen. Dit houdt in, dat in een circulaire economie grondstoffen zo veel als mogelijk worden hergebruikt, waardoor de eindige natuurlijke grondstoffen niet worden uitgeput. LD-staalslakken zijn bijzonder circulair en na het einde van de eerste levensfase, na enige bewerking, opnieuw geschikt voor een tweede levensfase.

Zijn staalslakken duurzaam?2022-10-23T07:39:12+00:00

LD-staalslakken zijn bij uitstek duurzaam. LD-staalslakken zijn immers geen natuurlijk gesteente en komen niet uit een groeve ergens in de natuur. Onze LD-staalslakken zijn een bijproduct dat ontstaat bij de productie van staal. LD-staalslakken zijn dan ook een prachtig voorbeeld van het optimale gebruik van grondstoffen en het voorkomen van verspilling.

Wat is het verschil tussen hoogovenslakken en staalslakken?2022-10-23T07:38:48+00:00

Hoogovenslakken zijn het bijproduct van de productie van ruwijzer en worden ingezet bij de productie van cement. Staalslakken, of beter gezegd LD-staalslakken zijn het bijproduct dat ontstaat bij de productie van staal.

Algemene vragen

Verzorgen jullie ook het transport?2022-10-23T07:47:27+00:00

Wij beschikken niet over eigen middelen voor het transport van onze producten. Wij hebben wel contracten met transportondernemingen en kunnen voor u het transport naar de door u gewenste locatie verzorgen, per vrachtwagen of per schip.

Kan ik jullie producten alleen in/vanuit IJmuiden verkrijgen?2022-10-23T07:45:31+00:00

Wij beschikken op een aantal plaatsen door het land over depots. Voor de verkrijgbaarheid van onze producten op een andere locatie dan onze productie faciliteit verzoeken wij u even contact op te nemen voor het voor u dichtstbijzijnde adres.

Verkopen jullie ook aan particulieren?2022-10-23T07:44:48+00:00

Wij verkopen niet aan particulieren. Wij kunnen u wel aan een adres helpen van een van onze relaties waar u als particulier onze producten kunt verkrijgen. Neemt u gerust contact met ons op voor het voor u dichtstbijzijnde adres.

Welke producten verkopen jullie allemaal?2022-10-23T07:43:50+00:00

Onze producten zijn te verdelen in:

  • Halfverhardingsmaterialen
  • Funderingsmaterialen
  • Stabilisator voor menggranulaten
  • Granulaten voor beton
  • Granulaten voor asfalt

Wegenbouw

Waterbouw

Beton

Asfalt

Ga naar de bovenkant